Een gebruiker kan niet in- of uitrijden, wat nu?

Als een gebruiker niet in of uit kan rijden dan kan dit meerdere oorzaken hebben. 

  1. De eerste stap is om te controleren of er nog genoeg plek is in de abonnementen en de parkeerlocaties van het bedrijf.  

Controleer in het startscherm van Parkres de bezetting van alle relevante abonnementen en parkeerlocaties. Klik hiervoor op het huisje links bovenin. 

      

Screenshot 2020-05-15 at 14.40.48


2.      Zijn de abonnementen en locaties niet vol, controleer dan of er nog een oude reservering van de gebruiker openstaat. 

Alle parkeerbewegingen worden gelogd in het reserveringen scherm. Om de reserveringen te raadplegen, ga naar ReserveringenReserveringen.


Wanneer een gebruiker eerder is ingereden, maar nog niet is uitgereden, moet de vertrektijd handmatig ingevoerd worden. Hierna kan de gebruiker weer inrijden. Om dit te realiseren, klik met de rechtermuisknop op de betreffende reservering en selecteer de optie Voer handmatig aankomst- en/of vertrektijd in. Klik vervolgens op Opslaan.

handmatig reservering-1


3.      Als er ook geen openstaande reservering (of helemaal geen reservering) zichtbaar is, dan is de volgende stap om te controleren of het abonnement geactiveerd is en de pasgegevens van de gebruiker kloppen. Ga naar Medewerkers Gebruikers.

medewerkers-gebruikers-5


Middels de zoekbalk kan de gebruiker op naam, e-mailadres of via de bedrijfsnaam opgezocht worden. De eerste stap is om te controleren of de abonnementen (regulier en eventueel secundair) zijn geactiveerd en in de juiste volgorde. Klik met de rechtermuisknop op de juiste gebruiker en selecteer de optie Abonnement toewijzen.

abo toewijzen-3


Controleer in het abonnement-beheer scherm of een abonnement aangevinkt staat. Zo ja, is de prioriteit juist ingevuld? Het reguliere abonnement krijgt prioriteit 0 en wordt als eerste gebruikt. Het eventuele overflow abonnement krijgt prioriteit 1 en wordt pas aangesproken op het moment dat het reguliere abonnement vol is.

abbo beheren-1


Staat het abonnement/de abonnementen goed gekoppeld, dan is de volgende stap controleren of het pasnummer is toegevoegd. Klik met de rechtermuisknop op de juiste gebruiker, Demo Parkeerder in dit voorbeeld, en selecteer de optie Pasnummers beheren.

pasnummers beheren


We gaan er hier van uit dat bij de organisatie gebruik wordt gemaakt van toegangspassen. Iedere gebruiker heeft een MiFare (toegangs)pas (Type: MiFare (32 bit) of MiFare (56 bit)) en standaard een pincode (Type: PIN-5) in het geval een keypad aanwezig is op de locatie. Ook staat hier als toegangscode het kenteken van de gebruiker (wanneer deze aan de gebruiker staat gekoppeld).

mifare


De Pin-5 code wordt standaard aangemaakt en kan als backup gebruikt worden. In dat geval dient de code als volgt ingevoerd te worden: #14438*. In het geval het veld Toegangscode bij Type: MiFare (32-bit) leeg is, dient de pas gekoppeld te worden. Voor een uitleg klik hier.


Heb je alles gecheckt maar is er geen oorzaak te vinden waarom de gebruiker niet in of uit kon rijden? Neem dan contact op met support@toogethr.com.