Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) heeft een gebruiker het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft een gebruiker het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en heeft een gebruiker het recht op gegevensoverdracht.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens dienen via de werkgever bij support@toogethr.com te worden ingediend.

Een verzoek wordt in ieder geval binnen 4 weken afgehandeld. Zodra het verzoek is afgehandeld, wordt een bevestigingsmail naar de werkgever gestuurd. Hierbij worden de uitgevoerde acties uiteengezet. Indien van toepassing wordt vertrouwelijke informatie en zodanig beschikbaar gesteld dat geen andere partijen de beschikking kunnen krijgen over de vertrouwelijke informatie.

Een gebruiker kan ook bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Toogethr via e-mail, telefoon, post en/of SMS; een dergelijk verzoek dient eveneens via de werkgever naar support@toogethr.com te worden gestuurd.

Voor onze gehele privacy policy en algemene voorwaarden, zie: https://www.toogethr.com/gebruiksvoorwaarden