Wat is anti-passback (APB) en hoe schakel ik dit in?

Wat is anti-passback?

Anti-passback (APB) is een functionaliteit die voorkomt dat een abonneehouder een tweede keer kan inrijden zonder eerst het terrein verlaten te hebben (en daarmee in potentie een pasje doorgeeft aan de parkeerder achter hem, “pass back”). Ook op de uitgang is het instellen van APB mogelijk. Een abonneehouder kan dan het terrein alleen verlaten als er vooraf een ingaande parkeerbeweging is geregistreerd in Toogethr Parking.

Dus, zodra de anti-passback ingeschakeld staat betekent dit voor abonneehouders dat ze:

  1. NIET IN mogen rijden wanneer er WEL een parkeeractie open staat.
  2. NIET UIT mogen rijden wanneer er GEEN parkeeractie open staat.

Per locatie kan een operator ervoor kiezen om anti-pass back te activeren. Dit kan zowel op de in en uitrit worden ingeschakeld.

Anti-pass back instellen op inrit

Eenmaal geactiveerd, kan een parkeerder niet binnenrijden wanneer er nog een actieve transactie loopt op deze of een andere locatie binnen het parkeersysteem van de klant.

Anti-pass back instellen op uitrit

Eenmaal geactiveerd, kan een parkeerder niet uitrijden wanneer er nog een actieve transactie loopt op deze of een andere locatie binnen het parkeersysteem van de klant.

APB-reset

In het geval dat een slagboom niet juist functioneert, kan het zijn dat het systeem niet weet of er parkeerders zijn in- of uitgereden. Daardoor kan het is het mogelijk dat sommigen parkeerders niet in of uit kunnen rijden.

Wanneer dit geval zich voordoet, zal APB gereset moeten worden. Zodat wanneer de parkeerder de volgende keer probeert in of uit te rijden het systeem weet waar zij zijn en het juiste status kan toekennen.

Hoe schakel je anti-passback in?

Anti-passback kan worden ingeschakeld via de instellingen van de locaties. Zoals te zien op onderstaande afbeelding is APB in en uit te schakelen per locatie door dit aan te vinken en vervolgens op te slaan.